Usuwanie zgorzeliny

Zwizualizowany w 3d mechanizm z niebieskimi elementami

Zgorzelina jest pozostałością po obróbce termicznej materiałów w procesie walcowania na gorąco czy wycinania wycinarką plazmową. W następstwie tych czynności na powierzchni rozgrzanego metalu powstają tlenki, które nie tylko trwale ją szpecą, ale też zmieniają właściwości materiału. Usuwanie zgorzeliny jest więc obok usuwania zadziorów, jednym z procesów przygotowania elementów metalowych do ich dalszej obróbki, montażu czy np. lakierowania proszkowego. Zendra jest efektem korozji gazowej, podobnie jak tradycyjna rdza. Dlatego podobny proces można wykorzystać również do jej usuwania, a także do ścierania starych lakierów czy farb.

Automaty do efektywnego usuwania zgorzeliny

Eliminowanie zgorzeliny polega na jej mechanicznym usunięciu. Taki rodzaj obróbki najczęściej jest stosowany przy czyszczeniu detali po cięciu wypalarką plazmową. Podczas tego procesu często powstaje bardzo silna zgorzelina której usunięcie jest niezwykle pracochłonne i kosztowne. Usprawnienie tego etapu pracy jest możliwe dzięki zastosowaniu automatyzacji. W firmie Madora opracowaliśmy agregat, którego zadaniem jest automatyczne usunięcie zgorzeliny. Urządzenie jest wyposażone w dysk ze stalowymi palcami, które poruszają się ruchem obrotowym oraz oscylacyjnym. Uderzając w zgorzelinę wystającą ponad obrabiany detal, skutecznie ją odrywają. Ze względu na ogromną żywotność materiałów eksploatacyjnych, jest to proces bardzo wydajny i ekonomiczny.

Dlaczego należy przeprowadzić proces usuwania zgorzeliny?

Usuwanie zgorzeliny z fragmentów blachy jest niezwykle ważnym procesem. Dlaczego? Wynika to z kilku powodów. Tego rodzaju osad, można bowiem porównać do korozji powstającej w wyniku działania wody na elementy metalowe. Jej obecność, podobnie, jak zgorzeliny, osłabia wytrzymałość materiału. Jej pozostawienie może zatem doprowadzić do uszkodzenia blachy w wyniku działania nawet niewielkiej siły. Oprócz tego, wielu producentów elementów metalowych zbija zgorzelinę ze względów estetycznych. Obecność rudych ognisk na fragmencie blachodachówki lub innego produktu wykonanego z metalu nie jest bowiem atrakcyjne, a ponadto w wielu przypadkach uniemożliwia realizowanie dalszych działań. Chodzi na przykład o lakierowanie czy malowanie materiału.