Blog

Zachęcamy do lektury naszych artykułów blogowych.

maszyna w fioletowym świetle

Gratowanie oraz szlifowanie można uznać za metody obróbki. W wielu przypadkach te nazwy wykorzystywane są zamiennie, co nie jest do końca zgodne z prawdą, ponieważ są to dwa różne sposoby wykańczania powierzchni. Zarówno gratowanie, jak i szlifowanie ma na celu wygładzenie powierzchni i jej estetyczne wykończenie. Obie te metody znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, branży budowlanej, samochodowej, produkcyjnej i wielu, wielu innych.

szlifowanie metalu

Wynikiem wielu procesów cięcia, niezależnie od użytych narzędzi są równe, ostre krawędzie. Jak wiadomo, ostro zakończona blacha nie jest elementem, który można zawsze potraktować jako finalny produkt. W większości przypadków konieczne jest wygładzenie i zaokrąglenie ostrych krawędzi. Ma to ogromne znaczenie zarówno dla osób, które w późniejszym czasie będą pracować z danym elementem, jak i dla samej części.

mężczyzna z piłą tarczową

Zgorzelina jest grubą warstwą tlenków metali powstającą na powierzchni ogrzewanych elementów metalowych, która tworzy się w wysokiej temperaturze i atmosferze sprzyjającej utlenianiu. Jest bardzo częstym zjawiskiem występującym podczas procesu walcowania na gorąco lub też wycinania przy pomocy wycinarki plazmowej. Warto wiedzieć, że zgorzelina nie tylko wygląda nieestetycznie, ale także zmienia właściwości metalu. Aby element metalowy mógł zostać przekazany do dalszej obróbki, najpierw konieczne jest usunięcie zgorzeliny.

rozgrzany kawałek stali

Zadziory są widocznymi gołym okiem ostrymi niedoskonałościami powstającymi na obrabianym materiale podczas piłowania, frezowania, wykrawania za pomocą wykrojników i pracy hydraulicznej oraz innych metod obróbki. Psują wygląd danej części i mogą być niebezpieczne. Zadziory, nazywane również gratami, można usuwać za pomocą gratowania lub szlifowania. Głównym celem tych procesów jest uzyskanie gładkich, estetycznie wyglądających detali.

piła tarczowa

Gratowanie jest metodą obróbki, którą bardzo powszechnie wykorzystuje się w wielu gałęziach przemysłu jako element wykończenia. Poddając metalowy czy plastikowy element frezowaniu lub piłowaniu tworzy się ostre krawędzie, czy fragmenty, które należy usunąć ze względu na bezpieczeństwo użytkowania czy też łatwiejszy transport. Za pomocą gratowania wyrównuje się nierówne krawędzie oraz zadziory, co poprawia wygląd elementu i zapobiega jego zniszczeniu. Obecnie gratowanie można wykonywać różnymi metodami, a do najbardziej popularnych należy metoda chemiczna oraz metoda mechaniczna.

maszyna do gratowania mechanicznego