12-05-2022

Gratowanie mechaniczne a gratowanie chemiczne – porównanie

maszyna do gratowania mechanicznego

Gratowanie jest metodą obróbki, którą bardzo powszechnie wykorzystuje się w wielu gałęziach przemysłu jako element wykończenia. Poddając metalowy czy plastikowy element frezowaniu lub piłowaniu tworzy się ostre krawędzie, czy fragmenty, które należy usunąć ze względu na bezpieczeństwo użytkowania czy też łatwiejszy transport. Za pomocą gratowania wyrównuje się nierówne krawędzie oraz zadziory, co poprawia wygląd elementu i zapobiega jego zniszczeniu. Obecnie gratowanie można wykonywać różnymi metodami, a do najbardziej popularnych należy metoda chemiczna oraz metoda mechaniczna.

Na czym polega gratowanie mechaniczne i czym różni się od chemicznego?

Gratowanie mechaniczne jest wykonywane ręcznie. Tą metodą wykonuje się gratowanie pojedynczych elementów maszyn czy też niewielkich części. Sprawdza się przy wykonywaniu detali. Finalny efekt gratowania jest w dużej mierze zależny od umiejętności pracownika, który je wykonuje. Gratowanie mechaniczne jest długotrwałym procesem, w którym niemożliwe jest zachowanie powtarzalnej jakości wykonania. W niektórych przypadkach stosowana jest metoda ręczno-maszynowa, wykorzystująca ściernice, frezy pilnikowe czy specjalne szlifierki i taśmy. Jest to sposób nieco szybszy, pozwalający w znaczącym stopniu ograniczyć hałas oraz zapylenie, ponieważ odbywa się w zamkniętej komorze.

Gratowanie chemiczne polega na zanurzeniu materiału w specjalnych roztworach chemicznych. Ta metoda sprawdza się najlepiej w przypadku elementów o nieregularnych kształtach, które mają sporo trudno dostępnych miejsc. Płyn trawiący jest w stanie dotrzeć nawet do najmniejszych szczelin. To, jaki rodzaj płynu zostanie wykorzystany do danego elementu, zależy od rodzaju tworzywa czy metalu. Nie bez znaczenia jest także temperatura stosowanego środka. Elementy, które mają zostać poddane gratowaniu, umieszcza się na specjalnych stojakach, a następnie wkłada w całości do zbiorników z roztworem trawiącym. Następnie umieszcza się je w płynie myjącym. Finalnie otrzymuje się elementy o mniejszej chropowatości, bez mikropęknięć.