29-04-2022

Gdzie wykorzystywane jest gratowanie?

maszyna do gratowania w rękach pracownika

Powtarzalność oraz precyzja to dwie składowe, którymi powinny charakteryzować się wytwarzane elementy. Tymczasem produkty powstające w procesie technologicznym często posiadają zadry i nierówności, które muszą zostać usunięte. Dlatego elementy te w ostatniej fazie poddawane są procesowi gratowania, którego celem jest wygładzenie krawędzi i pozbycie się ostrych fragmentów. W jakich gałęziach przemysłu stosuje się gratowanie?

Zalety zastosowania procesu gratowania

Proces gratowania wykorzystywany jest podczas obróbki wykończeniowej różnych materiałów – aluminium, miedzi, metali oraz tworzyw syntetycznych. Główną zaletą procesu jest zabezpieczenie obrabianych przedmiotów w taki sposób, by nie stwarzały zagrożenia dla potencjalnych użytkowników. Dzieje się tak dzięki wygładzaniu powierzchniusuwaniu zadr i nierówności oraz zaokrąglaniu ostrych krawędzi. Zastosowanie gratowania poprawia także walory estetyczne danego elementu oraz zwiększa komfort jego użytkowania. Co ważne, procesowi gratowania można poddać również bardzo małe przedmioty, uzyskując dzięki temu ich dużą powtarzalność.

Wykorzystanie gratowania

Gratowanie wykorzystywane jest jako etap obróbki wykończeniowej w wielu gałęziach przemysłu. Wcześniejsze procesy, takie jak piłowanie lub frezowanie prowadzi do powstania na powierzchni materiałów ostrych fragmentów. Zadziory pojawiające się na detalach mogą doprowadzić do przegrzania komponentów i ich szybkiego uszkodzenia. Dlatego ich usunięcie zwiększa bezpieczeństwo oraz niezawodność wykorzystania elementów. Gratowanie znajduje zastosowanie między innymi w branżach medycznej, motoryzacyjnej oraz lotniczej, w przemyśle samochodowym, maszynowym, meblarskim i jubilerskim oraz przy produkcji narzędzi precyzyjnych. Proces wykorzystywany jest także przy produkcji narzędzi ręcznych, nakrętek oraz uchwytów.